KJØPSBETINGELSER

 

Foretaksinformasjon: Larsen Flekkestrikk flekkestrikk.no
Adresse: Djuvik 28, 4407 Flekkefjord
Org. 929 420 667
Mail: post@flekkestrikk.no 

Kjøpsbetingelser og retur/ reklamasjon gjelder alle kjøp fra https://flekkestrikk.no 

 

PRISER

Alle priser er i norske kroner inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

 

BETALING

Betaling via vipps eller kreditt/debetkort. Varen sendes så snart transaksjonen har gått gjennom og innen rimelig tid.

 

Kun etter avtale og for bedriftskunder vil det utstedes faktura. Ta kontakt med flekkestrikk.no for avtale om betaling ved faktura. Fakturaen til kjøperen blir utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

FRAKT OG LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøpers representant, har overtatt tingen. Bestilling sendes normalt i løpet av 1-3 dager, men i travle perioder må det beregnes noe lenger tid. Dersom varen ikke kommer frem, ta kontakt med post@flekkestrikk.no.

 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

REKLAMASJON

Hvis det foreligger en vesentlig feil ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding på post@flekkestrikk.no.

 

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 14 dager. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest 14 dager etter at kjøper overtok varen.

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.

 

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

ANGRERETT

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig. Merk fraktkostnader tilfaller kjøper. Både leveranse og returfrakt. Varen må pakkes forsvarlig måte, slik den ble mottatt og forsegling må ikke være brutt. Dersom varen er åpnet eller forseglingen er brutt så vil angreretten bortfalle. Blir varen ødelagt under returtransport pga. feil innpakking vil kjøper bli belastet verditapet.

 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, og til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

Det er ikke angrerett på strikkeoppskrifter. Det er kjøper som selv er ansvarlig for å legge riktig produkt i handlekurven når et kjøp gjennomføres.

 

KONFLIKTHÅNDTERING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

 

PERSONOPPLYSNINGER

mittDomene.no behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

 

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Det er kundens oppgave å sørge for at riktig leveringsadresse og mobilnummer blir opplyst.

 

0
  0
  Din handlekurv
  Din handlekurv er tomTilbake til butikk
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   Unavailable Coupons
   hidra Get 10% off
   start20 Get 20% off Oppstartsrabatt 20%